„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho socálneho fondu a Europskeho fondu regionálneho rozvoja v ramci Operačného programu Ľudské zdroje“

Viac informácii nájdete na: www.ludskezdroje.gov.skwww.employment.gov.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho socálneho fondu a Europskeho fondu regionálneho rozvoja v ramci Operačného programu Ľudské zdroje“

Viac informácii nájdete na: www.ludskezdroje.gov.skwww.employment.gov.sk

TOP